«محمد دلاوری» مجری و گزارشگر تلویزیون در بیمارستان بستری شد.

به گزارش مشرق،  «محمد دلاوری» مجری برنامه مدیرمسئول و گزارشگر برنامه های تلویزیونی روز گذشته بر اثر کسالت در بیمارستان بستری شده است.
بنا بر این گزارش، در حال حاضر حال دلاوری خوب است و بناست طی روزهای آینده از بیمارستان مرخص شود. 
محمد دلاوری زاده ۱۳۵۲ در تهران، نویسنده، خبرنگار و مجری ایرانی است که با ساخت برنامه صرفاً جهت اطلاع به شهرت رسید.
او اجرای برنامه هایی نظیر توقف ممنوع، پایش، من او و ... را بر عهده داشته است و همچنین در پرونده کاری او کارگردانی ۲ مستند انقلاب جنسی و متولد اورشلیم به چشم می خورد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار