توسعه پایدار شهرها با گردشگری

روزنامه جام جم پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۱

این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که شهرداری ها موظف هستند تا برای شهر خود درآمد پایدار ایجاد کنند و البته یکی از زمینه های ایجاد این درآمد رونق گردشگری است، امروزه در تمام شهرهای دنیا شهرداری ها از راه جذب و توسعه گردشگری به کسب درآمد می پردازند.
در واقع شهرداری ها می توانند برای کسب درآمد به جای برخی اقداماتی که موجب تخریب فضاهای شهری و محیط زیست می شود با توسعه گردشگری به افزایش درآمد دست پیدا کنند؛ شعار جهانی حوزه گردشگری در سال گذشته «گردشگری ابزاری برای توسعه پایدار» بود به این معنی که هر شهری برای رسیدن به توسعه پایدار می تواند در راستای رونق گردشگری خود برنامه ریزی کند.
البته در تعریف توسعه پایدار می توان گفت؛ توسعه ای پایدار نامیده می شود که نسل های آینده نیز بتوانند به اندازه نسل امروز از سرمایه های ملی استفاده کنند. در گردشگری پایدار منابع باید به گونه ای مورد استفاده گردشگران قرار گیرد که آیندگان نیز از آن بهره ببرند و کسانی که در حال ارائه کردن زمینه های گردشگری هستند باید به نوعی این اقدام را انجام دهند که آیندگان بتوانند از ثروت های طبیعی سود ببرند. اگرچه در این میان و به دنبال توسعه گردشگری اثرات منفی بر محیط شهری حذف شدنی نیست اما آن را می توان با اندیشیدن تمهیداتی به حداقل رساند.
گردشگری شهری موضوعی است که در سال جاری مورد توجه سازمان جهانی گردشگری قرار گرفته. تحقیقات در این زمینه حاکی از این است که ایجاد زیرساخت های دیجیتالی و داشتن شهری هوشمند که از جمله وظایف شهرداری هاست می تواند در جذب گردشگری شهری تاثیرگذار باشد. از این طریق است که بستر شهر برای پذیرش بیشتر گردشگران آماده می ...

سرخط اخبار