شب های پر ستاره در سراسر جهان

الف چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱
این گزارش توجه شما را به آسمان پر ستاره در برخی از نقاط جهان جلب می کند.
سرخط اخبار