گوشت قربونی این وسط زن هایند

نسیم آنلاین چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۷
ما می خواستیم بگوئیم رسانه ها در چنبره عدهای خاصند که در بزنگاه های خاص به یادِ چیزهای خاصی می افتند. آنها و مسئولین و نمایندگان مجلس به خوبی می دانند کی و چه وقت زبان باز کنند و حرف بزنند! درست مثل همین دیروز، روز عاشورایی که یادشان افتاد دختری خودش را به خاطر ورزشگاه رفتن آتش زده.

نسیم آنلاین ؛ سحر دانشور: سال ۱۳۹۶ مستند «تا آزادی» را ساختیم، درباره حضور زنان در ورزشگاه ها! حرفمان این بود که آیا مطالبه حضورِ زنان در ورزشگاه ها مطالبه حقی است، یا نیست؟ آیا این مطالبه تمامِ زنان است یا تنها بخشِ کمی از آن ها خواستارِ ورود به ورزشگاه هایند؟ با کارشناس های مختلف از طیف های مختلف فکری گفتگو کردیم، تیترهای رسانه ها و صحبت های مسئولین و مدیران و نمایندگان مجلس را نشان دادیم، صفحاتِ توئیتر و شبکه های مجازی را به تصویر کشیدیم! اما از یک جای کار دیدیم، خودِ ما هم افتاده ایم وسطِ بازیِ خاصی که به آن انتقاد داشتیم، دیدیم یک جای کار می لنگد! دیدیم حتی اگر قرار است به این موضوع پرداخته شود، باید ابعادِ دیگری که همیشه مغفول بوده اند، دیده شوند! آنجا بود که دوربین را چرخاندیم به سمتِ مردم، به سمتِ زن ها و دخترانِ منطقه خودمان، از طیف های مختلف! راستش را بخواهید از اینجا تصویرمان را سیاه و سفید کردیم، می دانید چرا؟ چون دیدیم هیچ کدام از حرفهایشان توی هیچ رسانه ای نیست، کاربرانِ شبکه های مجازی به این حرف ها کمتر فکر می کنند، زبانِ مسئولین و نمایندگانِ مجلس کمتر به نفع آن ها می چرخد! تصاویرِ ما سیاه و سفید شد، چون حرف های آنها هیچ جای معادلاتی که می دیدیم نبود.
در آن فیلم، حرفِ ما یک چیز بود: اشرافیتِ رسانه ای!
ما می خواستیم بگوئیم رسانه ها در چنبره عده ای خاصند که در بزنگاه های خاص به یادِ چیزهای خاصی می افتند. آن ها و مسئولین و نمایندگان مجلس به خوبی می دانند کی و چه وقت زبان باز کنند و حرف بزنند!
درست مثل همین دیروز، روز عاشورایی که یادشان افتاد دختری خودش را به خاطر ورزشگاه رفتن آتش زده و مرده! به راست و دروغش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار