ارغوان بافی

فارس نیوز دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲
« گلچین غلام ویسی » حدود 12 سال است که از طریق سبدبافی با درخت ارغوان امرار معاش می کند. او خود به کوه های منطقه کردستان می رود و به گونه ای که به درختان ارغوان آسیبی وارد نشود چوب موردنیاز کار خود را تهیه می کند.