عیدعلی کریمی با انتقاد از ستیز با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، گفت: حداقل دستمزد طنابی است که کارگر با دست انداختن به آن خود را از افتادن به زیر خط فقر مطلق نجات می دهد؛ اما در سال های گذشته کارفرمایان و دولت با قیچی و اَره به جان آن افتاده اند.
«عید علی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشبیه حداقل دستمزد به طناب، گفت: حداقل دستمزد طنابی است که کارگر با دست انداختن به آن خود را از افتادن زیر خط فقر مطلق نجات می دهد؛ اما در سال های گذشته کارفرمایان و دولت با قیچی و به جان آن افتاده اند.
وی با بیان اینکه طرف های مذاکره به آنچه که کارگران را مهجور و ضعیف می کند، باور دارند و کاری هم به نتایج آن ندارند، گفت: کارفرمایان می خواهند سهم دستمزد در هزینه های تولید را کوچکتر از عدد موجود بکنند و دولت هم می گوید: «چه کار خوبی! آفرین» بنابراین دولت را در جایگاه مدافع کارگر ندیدیم و نمی بینیم و با این وضعیت هم هیچ امیدی به میدان داری دولت دوازدهم در مذاکرات مزدی سال بعد نمی بینیم.
دبیرخانه کارگر قزوین، افزود: تضعیف جایگاه دستمزد، مناسبات حاکم را نه به نفع کارفرمایان می کند و نه به نفع دولت؛ چراکه آنها اقتدار خود را باید در حمایت از مصرف کنندگان اکثرا مزدبگیر نشان دهند. آنها از درک این موضوع عاجز هستند و فکر می کنند اقتدار در تضعیف مصرف کننده و تحکیم قدرت اقتصادی تولیدکننده است.
وی با بیان اینکه قاعدتا رشد قدرت اقتصادی تولیدکنندگان باید به نفع اقتصاد کشور تمام شود، گفت: با این حال، تولیدکنندگان ایران کفه ی سود شخصی را سنگین تر می کنند و با تولیدات کم کیفیت و با قیمت بالا، اعتبار خود را چوب حراج می زنند. از آن سو هم دائم می گویند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار