معاونت آموزشی دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه ای نحوه برگزاری آزمون های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت آموزشی دانشگاه تهران جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم جاری دانشجویان این دانشگاه را تشریح کرد.
"بر این اساس، امتحانات دروس مقطع کارشناسی به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی اعلام شده برای هر درس، از تاریخ ۵ تیرماه برگزار خواهد شد.
شرایط آزمون دانشجویان دانشگاه تهران ساکن در شهرستان ها
دانشجویان ساکن در استان های تهران، البرز و قم با حضور در دانشکده های خود در دانشگاه و دانشجویان ساکن در شهرستان ها با حضور در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان های محل سکونت خود در آزمون های پایانی نیمسال شرکت خواهند کرد.
سوالات آزمون ها به صورت چند گزینه ای خواهد بود.
دانشگاه تهران اعلام کرد: انتخاب محل آزمون به عهده دانشجو است. سامانه مربوط به نحوه انتخاب محل آزمون و مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور، متعاقباً توسط مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه اعلام خواهد شد.
امتحانات کارشناسی ارشد و دکتری به صورت الکترونیکی برگزار می شود
پیرو بخشنامه های قبلی، امتحانات دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای همه دانشجویان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. استاد هر درس مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس بوده و نسبت به ارزیابی و امتحانات پایانی اقدام خواهد کرد. در موارد خاص آزمون برخی از دروس با تأیید معاونت آموزشی دانشکده و ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه می تواند بر اساس مفاد بند ۱ برگزار شود.
همچنین آزمون پایان ترم دانشجویان خارجی که به کشور خود بازگشته اند، صرفاً به صورت الکترونیکی برگزار می شود و برای آن دسته از دانشجویان خارجی که در داخل کشور هستند، مطابق بندهای بالا صورت می پذیرد.
مرکز مدیریت دانش و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری