جنبش مردمی امام حسنی ها در راستای ترویج جشن خانگی و مشارکت فرزندان بسته کاردستی و اقلام شادی آور مثل بادکنک و فشفه در روز عید غدیر بین خانواده ها توزیع خواهد کرد.
سرخط اخبار