اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش عملکرد و برنامه های سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را استماع و بررسی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی نشست امروز دوشنبه (13 آبان ماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با حضور علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی برگزار شد.
گفتنی است؛ نخستین دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی استماع گزارش عملکرد و برنامه های سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری های انجام گرفته بود که صالح گزارشی از روند خصوصی سازی های انجام گرفته در سال های گذشته ارائه کرد و در این جلسه نظرات نمایندگان درباره نقاط قوت و ضعف این سازمان بیان شد.
براساس این گزارش؛ استفاده از تمامی ظرفیت های اصل 44 و محدود نشدن این سیاست به خصوصی سازی و واگذاری یکی از محورهای برنامه صالح بود، زیرا در برخی موارد این سیاست ها علیرغم ظرفیت بسیار، زیر سوال می رود.
همچنین به زعم رئیس سازمان خصوصی سازی می توان از روش هایی مانند اصلاح ساختار شرکت ها، واگذاری مدیریت ها، اجاره به شرط تملیک، احلال یا ادغام شرکت ها برای خصوصی سازی استفاده کرد که برخی از این روش ها در قانون پیش بینی شده و برای سایر راهکارها نیز می توان از ظرفیت لایحه و طرح استفاده کرد.
گفتنی است؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با کلیات برنامه های رئیس سازمان خصوصی سازی موافق است و براساس نظر نمایندگان باید واگذاری های انجام گرفته آسیب شناسی و اصلاح شود.
به گزارش پارلیران؛ دومین دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی درخواست ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت هپکو بود که مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار