پارک ملی یوسمیتی یکی از بزرگترین و محبوب ترین پارک های ملی آمریکا است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری