بهشتی زیبا برای طوطی ها

الف چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۲
در ونزویلا این طوطی ها شکار نمی شوند و با توجه به جنگل ها و درختان میوه زیادی که در این کشور وجود دارد ونزویلا بهشت طوطی های مکائو است.
سرخط اخبار