آیسودا با همیاری مردم سومین آمپول خود را تهیه کرد

فارس نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴
آیسودا دختر مبتلا به سرطان خون در شیراز، توانست با همیاری همشهری ها و هموطنان سخاوتمند سومین آمپول نیوولومب را تهیه و تزریق کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، همیاری برای آیسودا دختر 19 ساله مبتلا به سرطان خون در شیراز منجر به خرید سومین آمپول «نیوولومب» برای وی شد.
خواهر آیسودا که پیش از این در گفت وگو با خبرنگار ما از بیماری خواهر کوچکش و نیاز وی به آمپول نیوولومب برای بهبودی گفته بود، ضمن تشکر از همکاری خبرگزاری فارس و سعید خادمی ادمین کانال کمپین شهر آرمانی در شیراز که با رسانه ای کردن موضوع، نظر خیرین نیک اندیش را برای مساعدت جلب کردند، گفت: طی سه روز گذشته آمپول نیوولومب را تحویل گرفتیم و به آیسودا تزریق شد.
وی با اشاره به کمک نزدیک به 30 میلیون تومانی همشهری ها و هموطنان سخاوتمند افزود: علاوه بر کمک های مردمی، 7 و نیم میلیون تومان شرکت تونل آریانا و 2 میلیون تومان نیز استاندار فارس مساعدت کردند.
خواهر آیسودا افزود: هزینه سومین آمپول 37 میلیون تومان می شد که با رایزنی با پرداخت 25 میلیون و 600 هزار تومان خریداری کردیم و از تهران برای ما ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، آیسودا با فاصله زمانی 15 روز یکبار باید سه آمپول نیوولومب دیگر را تهیه و تزریق کند. خیرین نیک اندیش برای سهیم شدن در یاری رسانی به آیسودا، می توانند مبالغ اهدایی خود را به شماره «1230-1782-8311-5859» به نام آیسودا بهرامی واریز کنند.