انصراف اندونزی از خرید جنگنده های روسیه در پی فشار آمریکا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری