هشدار «تعلیق پروانه» به پزشکانی که کارتخوان نصب نکردند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری