عراق تولید نفت را کاهش می دهد

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری