کرملین: روسیه در توسعه موشک های هسته ای جدید از آمریکا جلوتر است

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر