رکود صنعت ساختمانی بیکاری و ناامنی را افزایش می دهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری