بزرگترین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری