پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارشی در خصوص پاداش کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی

اعتبار ردیف ۱۱۰۱۰۱ بابت هزینه های اجتناب ناپذیر فصل دوم از جمله ( آب و برق، تعمیرات ،آموزش، مواد ولوازم مصرفی ،اجاره دیون پرسنلی و غیر پرسنلی ) ومطالبات بازنشستگان بوده و بخشی از آن صرف رفاهیات تکلیفی از جمله ( هزینه ایاب وذهاب ، غذا و مهدکودک ) و بخشی دیگر بابت پاداش، اضافه کار و تشویق کارکنان سازمان امور مالیاتی بر اساس موافقتنامه متبادله هزینه می گردد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir