خطای انسانی، دستاوردهای سپاه را به محاق نخواهد برد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری