سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان نیروهای مسلح تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان را مشخص کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری