4 هزار میلیارد ریال برای دفع فاضلاب روستاهای کردستان نیاز است

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر