ببینید | خبر وزیر علوم در خصوص حذف کنکور در سال ۱۴۰۱

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir