تانک های اسرائیلی بیمارستانی در القنیطره سوریه را هدف قرار دادند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری