۶ هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی خدمات بهزیستی پشت نوبت دریافت مستمری و کمک معیشتی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری