برپایی آئین شبیه خوانی در اردبیل/نمایش وفاداری و مصائب روز عاشورا

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر