جمع آوری و پاکسازی علف های هرز آرامستان تایله توسط شهرداری منطقه دو سنندج

بنا نیوز
در حال انتقال به منبع خبر