سبقت خودکشی از کرونا در ژاپن

شیوع کرونا در یک سال گذشته موجب شد تا آمار خودکشی در ژاپن برای نخستین بار در طول ۱۰سال گذشته افزایش پیدا کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir