فارس رتبه اول در پر کردن چاه های غیر مجاز/ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه موثر نبوده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری