تناقض داده های رتبه بندی تجاری بانک جهانی با آمارهای متخصصان

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری