از شایعه تا واقعیت در فضای مجازی؛ خبری که کاربری یک مدرسه را در قزوین تغییر داد

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر