پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه

پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال کلاس هایی را در مورد توسعه شیوه های سنتی حمل و نقل مردم بومی شمال دور در منطقه روستای لاوازرو در منطقه مورمانسک برگزار کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir