11 میلیمتر باران در باشت بارید

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر