حفظ منابع طبیعی و رعایت الزامات زیست محیطی از سوی صنایع متعهد، راهگشای توسعه متوازن است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری