احتمال انباشت مجدد خودروهای ناقص در کارخانه ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری