طرح جدید مهاجرتی ترامپ؛ حذف لاتاری و سخت تر شدن اعطای گرین کارت

الف
در حال انتقال به منبع خبر