ببینید | لحظه لیز خوردن یک زن و شوهر روی پله های یخ زده

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir