پمپئو: چین از مسلمانان اویغور در محل هایی به نام «کمپ های بازپروری»، سوء استفاده های وحشتناک می کند

انتخاب
در حال انتقال به منبع خبر