بسیج مظهر اقتدار ملی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری