«تمرکزگرایی» بزرگ ترین عامل ورود خسارت به کشور/ مجلس در حالی برای همه نقاط کشور تصمیم می گیرد که فرصت ها، نیروی انسانی و ظرفیت خدادادی هر منطقه متفاوت است/ قوانین اقتصادی کشور برگرفته از مبانی مکتبی متفاوتی است و با پیوند زدن قوانین شرقی و غربی نباید انتظار رونق تولید داشته باشیم/ تمرکزگرایی باعث می شود هر جا قدرت باشد ثروت هم به آنجا برود و وقتی ثروت جایی رفت، رانت هم آنجا شکل می گیرد

نماینده
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری