70 درصد خسارت بخش کشاورزی خراسان جنوبی از خشکسالی و سرمازدگی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری