دولت فرانسه در مخمصه کرونا؛ افزایش مرگ و میر، قرنطینه را تشدید کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری