مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامی است نه هر نظامی/ برای حفظ نظام از هر وسیله ای نمی شود استفاده کرد/ برخی قضات خیال می کنند با احکام سنگین نظام حفظ می شود

مدآرا
در حال انتقال به منبع خبر