طرح زوج و فرد از پانزدهم مهر ماه به طور رسمی در تبریز اجرا می شود

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر