در دفاع از کشور به خودکفایی کامل رسیده ایم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری