۲۱ میلیارد دلار ذخایر ارزی با تصمیم جهانگیری حیف ومیل شد

بولتن نیوز
در حال انتقال به منبع خبر