درباره برجام و خروج آمریکا و نحوه تامین منافع اقتصادی ایران و هند با همتای هندی گفتگو می کنم

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر