خواهر و همسر البغدادی در چند کیلومتری مرز ترکیه پنهان شده بودند؛ چطور آنکارا قبلا آنها را دستگیر نکرده بود؟ / آیا ترکیه از محل اختفای سرکرده داعش اطلاع داشت و از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات سوچی استفاده می کرد؟

خبرداغ
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری