وزیر کار: توزیع بسته های حمایتی مددجویان منوط به تامین منابع است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری