نخستین همایش ملی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران در اهواز برگزار می شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان از فراخوان اولین همایش ملی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با عنوان کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی به میزبانی اهواز خبرداد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir